General conditions

About Our Application
BIC Building Information Cloud AB

By using this website, you agree to our application terms and conditions.

Allmänna villkor

1.) Användar villkor
Välkommen till hemsidan www.together.buildingcloud.com! För att förstå våra säkerhetsvillkor kommer följande information att förklara användarvillkoren för vår hemsida tillsammans med information om vår sekretesspolicy och detaljer om upphovsrätten. Läs informationen noggrant innan du använder vår webbplatsen.Genom att besöka och visa hemsidan och få tillgång till eller använda några av de tjänster eller information som skapats, insamlats, sammanställts eller framställts av BuildingCloud så godkänner du automatiskt villkoren. Om du inte håller med våra villkor är det enda alternativet att inte besöka webbplatsen. Du förstår, bekräftar och accepterar att dessa villkor innebär ett juridiskt bindande avtal mellan dig och BIC Building Information Cloud AB och att din användning av webbplatsen innebär ett godkännande av detta avtal.

2.) Innehåll
Syftet med webbplatsen är att visa och informera om BIC Building Information Cloud AB och dess plattformer, applikationer och kundens projekt. Vi erbjuder dig också möjligheten att ge oss din åsikt och kontakta oss. Därför är vi anslutna till olika sociala medier och tillhandahåller ett kontaktformulär på vår webbplats för att kunna komma i kontakt med oss. Om du har frågor eller är interesserat i mer information om BuildingCloud eller BuildingExperience kontakta oss gärna på info@buildingcloud.com.

3.) Information om upphovsrätt
Allt innehåll och material på webbplatsen tillhör BIC Building Information Cloud AB och är licensierat under ”Attribution-NoDerivatives 4.0 Internationell (CC BY-ND 4.0)” om inte annat anges. Detta innebär att du har rätt att kopiera och distribuera materialet på denna webbplats, även kommersiellt, så länge du tydligt namnger BIC Building Information Cloud AB och / eller länkar till www.buildingcloud.com. Om du ändrar, omvandlar eller bygger vidare på materialet får du inte distribuera det modifierade materialet. Vänligen observera att om man bryter mot ovannämnda licens är det straffbart med 5 000€. För detaljerad information kan du besöka: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.Upphovsrätten för innehåll på webbplatsen som inte har skapats av upphovsmannen utan av en tredje part måste också uppfyllas. BIC Building Information Cloud AB strävar efter att respektera upphovsrätt för bilder, ljudfiler, videoklipp och texter och använder därför egna bilder, ljudfiler, videoklipp och texter eller royaltyfria bilder, ljudfiler, videoklipp och texter. Allt som erbjuds på internet och möjligen skyddade varumärken omfattas utan inskränkning av bestämmelserna i gällande varumärkesrätt och äganderätt för respektive ägare. Blotta omnämnandet av varumärken innebär inte att de inte är skyddade enligt lag!Om du blir medveten om brott mot upphovsrätten ber vi dig kontakta oss info@buildingcloud.com. Efter en anmälan av brott mot innehåll kommer vi att ta bort det omedelbart.

4.) Sekretesspolicy
Din integritet är mycket viktig för oss och vi har åtagit oss att skydda din integritet på nätet. Vi skapade vår sekretesspolicy för att ge dig viktig information om hur du kan använda webbplatsen och hur vi kan komma att samla in och använda din information. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår sekretesspolicy noga och att använda den för att vara informerad när du tar beslut om hur du använder hemsidan.

Vad samlar vi in för information?
Generellt kan man använda webbplatsen utan att ge ut personuppgifter och du kan besöka den helt anonymt. När man delar med sig av tankar och förslag kan personuppgifter och kontaktinformation dock komma att bli insamlad. Med personuppgifter menar vi information som namn, e-mail eller adress.

Vad använder vi din information till?
Uppgifterna kommer enbart att användas för intern administration och analys av webbplatsen.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas, utväxlas, överföras eller ges till något annat företag av någon som helst anledning utan ditt medgivande.  
Informationen kan komma att användas för att ge dig information om produkter och tjänster om du inte lämnar in skriftligt att du inte samtycker. Genom att lämna ut dina personuppgifter ger du ditt medgivande till insamling, lagring och behandling av dina personuppgifter enligt definitionen som har godkänts här. Vi vill också påpeka att elektronisk kommunikation inte alltid är helt säker. Överföring av uppgifter på internet kan ha brister i säkerheten. Trots våra höga krav kan vi inte försäkra åtkomst av tredje parter. Det finns inget fullständigt skydd.

Ger vi ut någon information till utomstående parter?
Vi varken säljer, byter eller på annat sätt överför personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte tillförlitliga tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, sköta vår affärsverksamhet eller i vår service till dig så länge som dessa parter godkänner att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också ge ut din information när vi anser att det är lämpligt för att följa lagen, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, ägodelar eller säkerhet. Besöksinformation som inte kan personligen identifieras med någon kan emellertid ges till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Sekretesspolicy för användning av Social Plugins
För att alltid vara uppdaterad om våra senaste projekt erbjuder BIC Building Information Cloud AB också sina tjänster på Facebook, Twitter och YouTube. Webbplatsen använder så kallade ”social plugins” från de sociala nätverken Facebook, Twitter och YouTube som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA och Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600 , San Francisco, CA 94107, USA och YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Du känner igen social plugins på varje socialt nätverks logotyp: Facebook = “f” på kakel, Twitter = “Twitter fågel”, YouTube = “YouTube”.När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en ”social plugin” kommer din webbläsare att upprätta en direkt anslutning till de sociala nätverkens server. Facebook överför direkt innehållet i en plugin till din webbläsare som lagrar det senaste på webbplatsen och gör det möjligt för Facebook att ta emot information om att du har varit inne på respektive sida på vår webbplats. Vi har alltså inget inflytande över de uppgifter som insamlas av en plugin och informerar dig enligt vår kännedom: Inbyggda plugins ger Facebook information om att du har varit inne på motsvarande sida på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan ditt besök hänföras till ditt konto på Facebook. Om du interagerar med plugins, till exempel genom att klicka ”Gilla” eller genom att skriva en kommentar kommer informationen att överföras från din webbläsare direkt till Facebook där det lagras. Även om du inte är inloggad på Facebook finns det en möjlighet att plugins överför din IP-adress till Facebook.För mer information om syfte och omfattning av Facebooks datainsamling och behandling såväl som dina rättigheter och val av inställningar för att skydda din integritet bör du läsa respektive sekretesspolicy på de sociala nätverken: https://www.facebook.com/; https://www.twitter.com/ och http://www.youtube.com/.Om du är medlem på Facebook, Twitter eller YouTube och inte vill att dessa sociala nätverk ska ansluta dina redan lagrade uppgifter från ditt besök på vår webbplats bör du logga ut från Facebook, Twitter och YouTube innan du går in på vår webbplats. Du kan också blockera Facebooks social plugins genom att använda “add-ons” för din webbläsare som ”Facebook Blocker”. Observera att det inte kan uteslutas att överföring av uppgifter på internet inte sker av obehöriga tredje parter.

Sekretesspolicy för användning av Web Analytics och Google Analytics
För att göra våra tjänster så lättillgängliga som möjligt använder vi många högt ansedda program som Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder cookies, textfiler som lagras på din dator, och gör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan ”cookie” om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs och lagras på en Google-server i USA.Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter på webbplatsaktivitet och ge annan information om aktiviteten på webbplatsen och internetrelaterade tjänster. Dessutom kan Google också överföra denna information till tredje parter om det inte krävs av lag eller om tredje parter behandlar informationen för Googles räkning.Google kommer inte att knyta din IP-adress till andra uppgifter som innehas av Google Inc. Du kan neka användningen av ”cookies” genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare men du kommer då inte kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandling av dina uppgifter av Google enligt ovan beskrivning och syfte.

5.) Ändringar i villkor
BIC Building Information Cloud AB förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra denna allmänna villkor när som helst och av vilken anledning som helst i enlighet med tillämpade regler om dataskydd. Om du har frågor eller förslag som rör vår sekretesspolicy kan du kontakta oss via  info@buildingcloud.com.

6) Rättslig giltighet av denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av websidan. Om delar eller enskilda villkoren i detta uttalande inte längre är helt lagligt, förblir de återstående delarna av dokumentet opåverkade i deras innehåll och giltighet.

Cookies

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

Third party plugins like Youtube and Furioos use cookies for their own purposes. Please check on their websites their conditions.

portal.furioos.com
https://unity3d.com/legal/cookie-policy
https://www.furioos.com/embedded-cookie

What are cookies?
A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?
We use a third party cookie in order to store your user ID for server connectivity
This cookie is essential for using services such as chats, conversations and to display your user profile picture in these services

How to control cookies.
You can cookies as you wish – for details, see "aboutcookies.org". You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work


A close button

Contact us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
A close button

Book a demo

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.